Monitoring

Spółka Alfaline Sp. z o. o. posiada nowoczesną, rozległą infrastrukturę telekomunikacyjną realizującą funkcje monitoringu wizyjnego osiedli mieszkaniowych w technologii cyfrowej.

Zajmujemy się instalowaniem i dalszą obsługą serwisową systemów monitoringu wizyjnego dla: osiedli mieszkaniowych, biur, sklepów, urzędów administracji państwowej, hoteli, barów, restauracji.

Posiadamy rozległa infrastrukturę w Łodzi i pobliskich miastach oraz biura obsługi klienta w Łodzi Zgierzu i Pabianicach.

Wykonujemy, projekty i montaże monitoringu wizyjnego, systemów telewizji przemysłowej CCTV. Instalujemy kolorowe cyfrowe kamery IP, Rejestratory cyfrowe, stosujemy technologie światłowodowe.

Posiadanie monitoringu wizyjnego lub systemów dozorowej telewizji przemysłowej CCTV gwarantuje bezpieczeństwo, zminimalizowanie ryzyka wypadku lub kradzieży w obiektach jak i poza nimi.

Działający w firmach monitoring skutkuje podniesieniem jakości organizacji pracy co przekłada się na bezpieczeństwo ludzi, porządek, efektywność, aż w końcu podnosi jakość produktu lub usługi.

Stając się posiadaczami systemu monitoringu takiego jak telewizja przemysłowa CCTV zauważycie Państwo stopniową stabilizację, większy spokój i porządek na terenach dozorowanych, a co za tym idzie komfort wewnętrzny wynikający ze świadomości, że Wasze mienie obserwowane jest niezawodnym i nieocenionym okiem kamer.

Naszymi klientami są takie firmy jak Galeria Łódzka, Spółdzielnia Ogniwo, Spółdzielnia Młodych, Urząd Marszałkowski, Urząd Skarbowy, Szpitale, Przychodnie, Sklepy, Biura.

Pragniemy zaoferować Państwu nie tylko wykonanie i serwis techniczny ale szeroko rozumiany nadzór nad funkcjami i procedurami obsługi przekazywania nagrań policji i innym uprawnionym organom oraz dalszego przechowywania dokumentów i protokołów dokonywanych czynności procesowych których istnienie wynikać będzie z zainstalowania monitoringu wizyjnego.

Wdrożenie Monitoringu Wizyjnego spowoduje wyraźny wzrost bezpieczeństwa:

 • mienia - ochrona mieszkań, klatek schodowych, piwnic, elewacji budynku, śmietników.
 • mieszkańców - wokół posesji, dzieci na placach zabaw, rejestracja osób przebywających wokół budynku, wchodzących do klatek schodowych, piwnic, w czasie, gdy mieszkańcy są poza domem.
 • samochodów - zaparkowanych na parkingu przed blokiem, dostaw towarów mebli itp.

Mając na względzie to, iż jesteśmy podmiotem działającym na rynku lokalnym i integrujemy się z mieszkańcami naszego osiedla oraz że zależy nam bardzo na dobrej współpracy z zarządcami budynków, dlatego też zobowiązujemy się do wykonania niezbędnych prac instalacyjnych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem indywidualnych uwag administracji oraz dochowaniem obowiązujących norm bezpieczeństwa.

Powyższy system Cyfrowego Monitoringu Wizyjnego umożliwi Państwu:

 • rejestrację obrazu w dzień i w nocy,
 • przechowywanie zarejestrowanych obrazów z kamer przez okres co najmniej 30 dni,
 • zdalne przeglądanie zarejestrowanych obrazów przez Internet przez upoważnione osoby,
 • bezpośredni podgląd obrazu z kamer przez telefon komórkowy, komputer biurowy w dowolnym czasie przez osoby wskazane przez administrację (po zalogowaniu się do systemu można zobaczyć, co dzieje się przed budynkiem, na parkingu, w piwnicy).

Profesjonalny system monitoringu wizyjnego oprócz jego prawidłowego wykonania wymaga stałego nadzoru w trzech płaszczyznach:

 • serwisu technicznego zastosowanych urządzeń, (niewielka część zadania),
 • udostępniania zarejestrowanych nagrań uprawnionym podmiotom: policji, prokuraturze uczestniczeniem w czynnościach procesowych tych organów, prowadzenie dokumentacji wykonywanych czynności,
 • wyznaczenia administratora danych odpowiedzialnego za przechowywanie zarejestrowanych baz danych w należytych warunkach spełniających wymogi ustawowe.

Częstym błędem niedoświadczonych firm jest chęć wykonania monitoringu i uzyskanie jednorazowej korzyści a następnie pozostawienie systemu monitoringu bez nadzoru albo obarczenie powyższymi zadaniami administracji osiedla. Wykonywanie powyższych funkcji nie należy jednak do obowiązków administracji osiedla co skutkuje powolnym ograniczaniem funkcjonalności całego systemu.

Kluczową sprawą w profesjonalnych systemach monitoringowych jest zatem stały nadzór nad wszystkimi jego funkcjami co umożliwia utrzymanie jego wysokiej funkcjonalności i nie obciążanie administracji wezwaniami policji sądów prokuratury do udostępniania danych z monitoringu uczestniczenia w postępowaniach.

Przeglądanie zarejestrowanych zasobów w celu znalezienia nagranego zdarzenia, o którym wiemy tylko tyle iż było ono w nocy, wymaga przeglądania wielogodzinnych nagrań z często nawet kilkunastu kamer z których każda zarejestrowała kilka godzin obrazu.

Proponujemy zatem kompleksową codzienną obsługę powyższych czynności za uzyskaniem miesięcznego wynagrodzenia monitorowanego lokalu mieszkalnego. W ramach wnoszonej opłaty miesięcznej jesteśmy zobowiązani do:

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu nagrywania obrazu
 • serwisu technicznego zastosowanych urządzeń,
 • udostępnianie zarejestrowanych nagrań uprawnionym podmiotom,
 • dokonywanie zmian konfiguracji parametrów systemu monitoringu wizyjnego wedle potrzeb mieszkańców

W przypadku zaistnienia potrzeby wdrożenia monitoringu zachęcamy do skorzystania z naszej oferty bezpłatnego przygotowania projektu wstepnego monitoringu wizyjnego. Proponujemy krótkie spotkanie które pozwoli na pozyskać wiedzy niezbędnej do przygotowania oferty.

Kontakt